شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
دردي که انسان را به سکوت واميدارد.. بسيار سنگين تر از درديست که انسان را به فرياد واميدارد.. و انسانها فقط به فرياد هم ميرسند نه به سکوت هم... ????????? @soroush_rafiei ??
;