شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
قوي كسي است كه نه منتظر ميماند كسي خوشبختش كند و نه اجازه ميدهد كسي بدبختش كند. هرگاه زندگي را جهنم ديدي سعي كن از آن پخته بيرون بيايي. سوختن را همه بلدند. زندگي هيچ نميگويد ، نشانت ميدهد. با زندگي قهر نكن... دنيا منت هيچ كس را نميكشد.??
;