شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
قرار نيست من آن طور زندگي کنم که دنيا دوست دارد، خب طبعا قرار نيست دنيا هم آن طور باشد که من دوست دارم ! پس زندگي کن آنجوري که خودت دوست داري !??
;