شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
خدايا به اميدتو,نه به اميد خلق روزگار...?????????
;