شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
??#آدم_هاي_مهربان آدم هاي مهربان از سر احتياج مهربان نيستند آنها دنيا را کوچکتر از آن ميبينند که بدي کنند! آنها خود انتخاب کرده اند که نبينند نشنوند و به روي خود نياورند نه اينکه نفهمند! هزاران فرياد پشت سکوت آدمهاي مهربان است، سکوتشان را به پاي بي عيب بودن خود نگذاريد. @soroush_rafiei
;