شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎انسان موفق کسي است که در انتها پيروز شود نه در ابتدا.????
;