شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎به غير از خدا، به هر آنچه اميد داشته باشي، خدا از همان چيز نااميدت مي کند. ??
;