شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
به سلامتي مادرم...??بي منت بزرگم كرد.. بي منت عمرشو به پام ريخت ...??بي منت از خوابش زد تا من راحت بخوابم??بي منت جوونيشو به پام ريخت??بي منت تو سخترين شرايط كنارم بود??بي منت بهت ميگم مادرم ??عاشقتم????????
;