شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
براي هر کس که ادعاي رفاقت ميکند درب را باز نکن خيلي ها مثل بچه ها درب را ميزنند و فرار مي کنند!.رفيق دلتنگتم
;