شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
وقتي همه اميدت به اونه... به اون بالا سري... به اوني که ميگه از رگ گردنم بهت نزديک تره... به اوني که همه چيتو ميدونه و بازم با لبخند نگات ميکنه... به اوني که وقتي ميشد مچتو بگيره دستتو سفت گرفت و کمکت کرد... به اوني که وقتي تنبيه هم ميکنه ميشه تو تنبيهش محبتو ديد... به اوني که وقتي صداش ميکني صداي جانم شنيدنشو تو تک تک لحظات زندگيت ميشنوي... به اوني که ممکنه دير بده ولي بهترينو ميده... به اوني که وقتي داري گريه ميکني با لبخند نگات ميکنه و ميگه صبر کن واست بهترينارو گذاشتم کنار... به اوني که گناهتو يک بار مينويسه و ثوابتو صد بار... به اوني که عاشقانه عاشقته و صد بار اينو گفته... آره...وقتي همه اميدت به اونه خيالت راحته که يه پشت و پناه گرم... يه حامي قوي... يه دست پر مهر... داري که يه لحظه از يادت غافل نيست... شکرت خدا ??
;