شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
هر وقت .... روز بدي رو تجربه ميکني يک نفس عميق بکش و به خودت بگو اين فقط يک روز بد است نه يک زندگي بد… ??????
;