شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎تمام چيزي که بايد از زندگي آموخت ،?تنها يـک کلمه است?"مي گذرد" ????
;