شجاع خلیل زاده
3 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎خوبي بادبادک اينه که مي‌دونه زندگيش فقط به يک نخ نازک بنده ‎ ولي بازم تو آسمون مي‌رقصه و مي‌خنده ...??
;