شجاع خلیل زاده
3 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎با هر رنگي رفاقت کن, ‎ اما رفاقت و رنگ نکن... ‎ سلامتي همه رفيقاي بي رنگ ....
;