شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
اگر سختي ها برايت پيش آمد،بدون هيچ واهمه و هراسي به كارت ادامه بده مطمئن باش به ازاي هر قفل يك كليد هم ساخته شده است???? ??
;