شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎هر چيزي ‎ممکن است ‎در يک چشم به ‎هم زدن ‌تغيير کند... ‎اما ناراحت نباش ‎خدا پلک نمي زند ‎پس به خدا توکل کن ‎و خودتو به اون بسپار ‎شبتون زيبا??????
;