شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
اميدوارم با جمع کردن هفت سين نوروزي قرآنش نگهدارتان، آينه اش روشنايي زندگيتان سکه اش برکت عمرتان،سبزيش طراوت و شادابي دلتان ماهي اش شوق ادامه زندگيتان را به شما هديه دهد سيزده بدر مبارک . . .
;