شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
در روزگاري که خنده ي مردم از زمين خوردن توست، پس برخيز تا چنين مردمي بگريند ...
;