شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎خدايــــــ?ـــــــــا . . . ‎وقتي همه چيز را به تو مي سپارم ، ??????????????
;