سیامک نعمتی
سال پیش
سیامک نعمتی
همدردي با ‌کسي که خالصانه در اختيار تيم بوده و فقط بر روي هدفش تمرکز ميکند و با سخت کوشي فراوان علي رغم کم لطفي ها جنگيده است تا خود را در افتخار آفريني سهيم کند کمترين کاري است که مي توان انجام داد. قطعاً همه در روز هاي سخت کنارت خواهند بود . در آخر آنکه قطعا اولويت اول باشگاه در اين برهه از زمان بايد تمديد قرارداد با محسن عزيز باشد.
;