سروش رفیعی
6 ماه پیش
سروش رفیعی
. آدمي رو که دقيقا ميدونه کجا داره ميره، نميشه متوقفش کرد #موفقيت
;