سروش رفیعی
3 ماه پیش
سروش رفیعی
. بيا تا شمع هم پروانه ي هم يار هم باشيم در اين گلشن بهار هم گل هم خار هم باشيم رقيب ار آتش افروزد که ما را آشيان سوزد پناه هم ز آب ديده ي خون بار هم باشيم حريفان مست و تير انداز و ما پرواي هم داريم رقيبان رند و غافل گير و ما هوشيار هم باشيم گر از دام بلا رستيم هم پرواز هم گرديم ور از تير فلک خستيم در طومار هم باشيم الهي دشمنان دادند دست دوستي با هم چرا ما دوستان پيوسته در پيکار هم باشيم
;