سروش رفیعی
سال پیش
سروش رفیعی
. بعضي‌هايمان يک مرتبه بيدار مي‌شويم، بعضي آهسته و بعضي هيچوقت. اما اگر بيدار شويم، ديگر فکر و نظر ديگران هيچ ‌تأثيري در حالمان ندارد. اينکه وقتي ما را مي‌بينند چشمانشان برق بزند، يا برعکس، پره‌هاي دماغشان با نفرت باز و بسته شود، هيچ اهميتي ندارد، مهم فقط اين است که خودمان جلوي آينه که مي‌ايستيم چه‌ مي‌بينيم...
;