سروش رفیعی
9 ماه پیش
سروش رفیعی
. . تسليت به خانواده سحر عزيز تسليت به دختران سرزمينم هر چند که خيلي فراموشکار هستيم و زود از ياد ميبريم ولي اينبار يک خواهر رو از دست داديم که بخاطر کمترين حقش اينکارو‌ کرد و مجازاتش چند برابر اونايي بود که هر روز تو اين مملکت حق امثال سحر رو ميخورن و ميبرن کسي هم خبردار نميشه . شايد ما چون فوتباليست هستيم و تحت يه قرارداد رسمي نتونيم تيم رو همراهي نکنيم و بگيم نميايم که اگه ميتونستيم ميکرديم ! . ولي شما ميتونيد نريد استاديوم، هيچ استاديومي،هيچ کجاي اين کشور فوتبال بدون هوادار معني نداره،ولي همه چيز با خانواده قشنگتر ميشه
;