سروش رفیعی
دو هفته پیش
سروش رفیعی
. . تفاوت انسان‌هاي شاد و غمگين در دارايي‌هايشان نيست؛ انسانهاي شاد به داشته‌هايشان نگاه مي‌کنند و غمگين‌ها به نداشته‌هايشان! . «قدر داشته هايمان را بدانيم»
;