سروش رفیعی
5 سال پیش
سروش رفیعی
وقتي خيلي تلاش ميكني چيزي رو كه حقته درست كني و در انتها نتيجه ميگيري تمام خستگيت رفع ميشه. من كه داغ كرده بودم. يه خبر خوب مثل آب خنك تو گرماي اهوازه. ??????
;