سروش رفیعی
6 سال پیش
سروش رفیعی
چگونه شکر تو توانم کرد،وقتي شکرگذاريِ من از تو،خود نيازمند شکر گذاري است؟هر بار که بگويم: تو را سپاس! به خاطر همين سپاس گويي بر من واجب مي آيد که بار ديگر بگويم : تو را سپاس..
;