سروش رفیعی
5 سال پیش
سروش رفیعی
در گاو بازي ميدونيد به كي جايزه اول تعلق ميگيره ؟ به كسي كه نسبت به حمله گاو بهترين جاخاليهارو داده نه به اون كسي كه با گاو درگير شده ! در زندگي هم وقتي گاوي به سمتتون مياد حتما كنار بكشيد درگيري با گاوهاي زندگي بي فايدست !! ??????????
;