سروش رفیعی
5 سال پیش
سروش رفیعی
من هيچوقت نميبازم،يا برنده ميشوم يا ياد ميگيرم،موفقيت يك مسير است نه يك مقصد ????????????
;