سروش رفیعی
6 سال پیش
سروش رفیعی
دست از طلب بر ندارم تا كام من برآيد يا تن رسد به جانان،يا جان ز تن درآيد
;