سروش رفیعی
5 سال پیش
سروش رفیعی
عهد كردم كه بدهكار نباشم به كسي واي از مهر محبت كه بدهكارم كرد
;