سروش رفیعی
5 سال پیش
سروش رفیعی
‎بيا تا شمع هم پروانه ي هم يار هم باشيم ‎در اين گلشن بهار هم گل هم خار هم باشيم ‎در اين سختي طبيب درد بي درمان هم گرديم ‎بدين زندان گروه بي دلان دلدار هم باشيم ‎گر از دام بلا رستيم هم پرواز هم گرديم ‎ور از تير فلک خستيم در طومار هم باشيم ‎الهي دشمنان دادند دست دوستي با هم ‎چرا ما دوستان پيوسته در پيکار هم باشيم **با هم خوب باشيم**
;