سروش رفیعی
3 سال پیش
سروش رفیعی
لبخند بزن بدون انتظار پاسخي از دنيا بدان روزي دنيا انقدر شرمنده مي شود که به جاي پاسخ لبخند با تمام سازهايت مي رقصد
;