سروش رفیعی
4 سال پیش
سروش رفیعی
پاهايتان را هنگام راه رفتن تصور کنيد پاي جلويي غروري ندارد، پاي پشتي شرمنده نيست,,, چون هر دو مي دانند موقعيتشان تغيير خواهد کرد, زندگي هميشه در حال تغيير است، بدون غرور و شرمساري زندگي کنيم,,,
;