سوشا مکانی
سال پیش
سوشا مکانی
چرا هيچگاه مسابقه "خرسواري" برگزار نمي شود؟! پس از انجام تحقيقات ميداني و عملي بسيار جانورشناسان، مشخص شد که اسب ها در ميدان مسابقه فقط در خط راست و مستقيم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن ساير اسبها به جلو نمي شوند، بلکه هرگاه سوارکار خودشان يا ساير اسبها به زمين بيفتد، تا حد امکان که بتوانند آن سوارکار سقوط کرده را لگد نمي کنند. اما خرها وقتي در خط مسابقه قرار مي گيرند، پس از استارت اصلا توجهي به جلو و ادامه مسير مسابقه به صورت مستقيم نداشته و فقط به خر رقيب که در جناح چپ و يا راستش قرار دارد، پرداخته و تمام تمرکزش، ممانعت از کار ديگران است! يعني تنها هدفشان اين است که مانع رسيدن خر ديگر به خط پايان شوند! حتي به اين قيمت که خودشان به خط پايان نرسند. امروزه از اين موضوع در علم مديريت بسيار استفاده مي شود و بدين معناست که افراد ناتوان که مي دانند خود به خط پايان نمي رسند، با سنگ اندازي و ايجاد مشکلات و چوب لاي چرخ ديگران گذاشتن، به بهانه مختلف، مانع رسيدن ديگران به اهدافشان مي شوند و در اصطلاح ميگويند: "فلاني، مسابقه خر سواري راه انداخته است". ?? رابرت کيوساکي
;