سوشا مکانی
5 ماه پیش
سوشا مکانی
بهترين مربي دروازباني در ايران محسن سيدي عزيز ايمان دارم که با شايستگي تمام و با پشتوانه فني غني که داشتي به عنوان مربي دروازبان هاي تيم بزرگ پرسپوليس انتخاب شدي و آرزو ميکنم هم شما هم عليرضاي عزيز بتونيد در فصل پيش رو موفق و سربلند باشيد... @mohsenseyedi1971 @alirezabeyranvand.official
;