سوشا مکانی
11 ماه پیش
سوشا مکانی
Those who tried to break you are expecting you to be in fight mode. Conquer them with your peace. اونهايى كه سعى كردن زمينت بزنن، انتظار دارن در حالت خشم و دعوا باشى. با آرامشت بهشون غلبه كن و تسخيرشون كن.#loading #loading #loading
;