سوشا مکانی
سال پیش
سوشا مکانی
شايد فرصتي دست نده که بتونم از قوت قلبي که در همين ابتداي کار بهم داديد قدر داني کنم انقدر خوب هستيد که نيازي به توصيف نيست، ممنون از پيام هاي پر از عشقتون، همه با هم براي سربلندي و سر افرازي شهر اولين ها MIS????????
;