وحید طالب لو
11 ماه پیش
وحید طالب لو
من از آن تافته هاى جدا بافته نبودم كه هر توهينى را ببخشايم، اما هميشه در آخر كار آن را از ياد مى بردم. آن كسى كه تصور مى كرد كه من از او نفرت دارم چون مى ديد كه با لبخندى صميمى به او سلام مى گويم غرق در شگفتى مى شد و نمى توانست باور كند. در اين حال، بر حسب خلق و خوى خودش، يا بزرگواريم را تحسين و يا بى غيرتى ام را تحقير مى كرد؛ بى آنكه فكر كند انگيزه من ساده تر از اينها بوده است، من همه چيز حتى ياد او را از ياد برده بودم. پ.ن 1: اشتباه اشخاص رو پاى نام استقلال و از همه مهمتر اعتبارش كه هوادارهاى واقعى و عاشقِ استقلال هستند نگذاريم. همانطور كه ما نگذاشتيم. پ.ن2: از مسئولين مخصوصا اقاى وزير خواهش ميكنم نظر و سليقه هوادارهاى عاشق استقلال، در تصميم گيرى هايشان در اولويت باشد.
;