وحید طالب لو
5 سال پیش
وحید طالب لو
سلام بدون شك شما هواداران فهيم بهتر ميدانيد افراد بزرگى از گذشته تا به امروز براى استقلال زحمت كشيده اند. سرمربى ها، مربى ها، پزشكان، تداركات و بازيكنان تيم در مستطيل سبز، مديران و كارمندان در باشگاه. در ادوار مختلف نفرات زيادى كمك كردند تا استقلال پر افتخارترين باشگاه ايران و آسيا شود. در روزهايى كه تكنولوژى پيشرفت چندانى نكرده بود بسيارى از زحمت ها شايد ديده نشد ولى يك استقلالى واقعى بخوبى تلاش ها را به ياد دارد. شايد اين روزها كه صفحات مجازى دنياى جديدى را براى ما ساخته اند و كوشش و زحمات مجموعه استقلال ملموس تر شده است، بيشتر قدردان هستيم. ولى نبايد گذشته و گذشتگان را فراموش كنيم. اين عزيزان قسمتى از تاريخ باشگاه استقلال هستند و بايد قدردانشان باشيم. حتى اگر ديدگاه ها متفاوت باشد. اين يك وظيفه آبى ست. امسال كه به همتِ ارزشمند مديران و كادر فنى، هم دلى و رفاقت حرف اول را در تيم ميزند، شما عزيزان هم ميتوانيد اين همدلى را گسترده تر كنيد و احترام ها را نگاه داريد. احترام به افرادى كه سال هاى قبل براى اين باشگاه زحمت كشيدند و كسانى كه در حال حاضر از تلاش هاى بى وقفه دريغ نميكنند. قدمت هفتاد ساله استقلال و
;