وحید طالب لو
4 سال پیش
وحید طالب لو
خوشبختى اون چيزى نيست كه آدم از بيرون ببينه،خوشبختى تو دل آدمه، دل اگه خوش باشه، آدم خوشبخته
;