وحید طالب لو
4 سال پیش
وحید طالب لو
از اولين روزى كه با هم پيراهن آبى را به تن كرديم تا به امروز كه شاهد لحظه خداحافظيت بودم، خاطرات يك به يك در قلبم مرور و كنج ذهنم گل شد. اميد دارم ركوردهاى به جا مانده از تو زين پس در دوره جديد زندگيت شروع به سبز شدن دوباره كند. رضا جان براى ما هميشه سر طلايى و پا طلايى هستى ???????? روز افزون موفق و سربلند باشى ??????
;