وحید طالب لو
4 سال پیش
وحید طالب لو
نمى دونم هم تيمى صدات كنم رفيق خطابت كنم هم اتاقى دوستداشتنى يا همسايه قديمى. فكر كنم همون آرش آقاى گل بيشتر از هر نام و نشانى بهت مياد. آرش جان باور كن تو اين چند روز نه دستم به نوشتن رفت نه دلم طاقت آورد كه عكسى ازت لود كنم. شايد خداحافظيت رو نمى خوام باور كنم. شايد هم بخاطر مسائل و رفتارهايى كه توو سالهاى اخير در تيم محبوبمون اتفاق افتاد، نمى خوام نبودنت در مستطيل سبز رو قبول كنم. ميگن حضورت در برنامه تلويزيونى قشنگ بود، طاقت نياوردم اون رو هم تماشا كنم و زودتر از حد معمول خوابيدم كه مبادا وسوسه بشم. پسر ما روزهاى قشنگ و موندگار كم نداشتيم. تو گل مى زدى و گل مى كاشتى ما هم از ته دل همراهيت مى كرديم. تصميم سختى گرفتى كه مى دونم جز خودت هيچ شخص ديگه اى نه دركت ميكنه نه شايد توان تحمل كردن روزهايى كه تو ازشون گذشتى رو داشته باشه. فصل تازه زندگيت مباركت باشه. ايمان دارم در روزهاى پيش رو هم گل هاى زيادى مى زنى و زندگى رو قشنگ تر از فوتبال بازى مى كنى. خسته نباشى پسر دل پاك و هميشه آبى???????? پ.ن: با آرزوى موفقيت براى نمايندهاى كشورمون در بازيهاى آسيايى مخصوصا تيم محبوب استقلال??????
;