ورزش سه
2 سال پیش
ورزش سه
. با اعلام مالک باشگاه خونه به خونه، اين تيم منحل شده و از حضور در ليگ دسته اول کناره گيري کرد
;