ورزش سه
2 سال پیش
ورزش سه
?? راي کميته انضباطي درباره #سوپرجام اعلام شد کميته انضباطي با احراز تقصير باشگاه #استقلال در عدم برگزاري مسابقه سوپر جام در روز جمعه مورخ 29/4/97 مستنداً به بند يک ماده 96 و نيز ماده 61 مقررات انضباطي ، و بند يک ماده 10 و ماده 14 اساسنامه فدراسيون فوتبال و با رعايت ماده 93 مقررات انضباطي به جهت عدم مطالبه خسارت از سوي سازمان ليگ با اعمال تخفيف تيم استقلال را در مسابقه مذکور سه بر صفر بازنده اعلام کرد #پرسپوليس
;