ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
تيموريان که امروز پيش از ساير بازيکنان و بازوبند سبز فسفري وارد ميدان شد، اولين کاپيتان مسيحي تاريخ ملي است. آندو در بازي امروز يک نيمه بازي کرد و به دليل اعتراض به داور يک کارت زرد گرفت. او در نيمه دوم جاي خود را به اميد ابراهيمي داد. #teammelli #teymourian #varzesh3
;