ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
رسمي: باشگاه پارما ورشکسته اعلام شد و از فصل بعد در سري دي ايتاليا حضور پيدا ميكند #parma #varzesh3
;