ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
افشين قطبي،اعلام کرد که به عنوان دستيار پاتريک کلايورت در تيم ملي کوراچائو فعاليت خواهد کرد کوراچائو کشوري کوچک در منطقه کونکاکاف و در شمال ونزوئلاست که جزو امپراطوري هلند محسوب مي شود. #ghotbi #varzesh3
;