ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
. تشخيص علت مرگ هادي نوروزي هيچ اثري از مسموميت يا عوارض مصرف دارو در بدن کاپيتان سابق پرسپوليس مشاهده نشده است .با گذشت سه هفته از فوت هادي نوروزي، رييس پزشکي قانوني تهران يک ايست قلبي نادر را عامل فوت کاپيتان سابق پرسپوليس اعلام کرد . #varzesh3 #perspolis #hadinorouzi
;