ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
بهداد سليمي و احتمال غيبت در المپيک زانوي سليمي که عصر ديروز با آمادگي بسيار خوبي تمرينات خود را دنبال مي کرد، پيچ خورده و حتي مشکوک به پارگي رباط بوده است #behdadsalimi #varzesh3
;